Corona en vakantiedagen

Door Werkdruk 4 jaar geleden
Home  /  Wetgeving  /  Corona en vakantiedagen

Mag mijn baas mij verplichten vakantiedagen op te nemen?

De kwestie

Werknemers in Nederland hebben recht op betaalde vakantie. Minimaal vier keer het aantal uren dat ze per week werken, om precies te zijn. Hoewel het voor veel werknemers niet aanlokkelijk zal zijn om nu van die vakantie gebruik te maken, kan dat voor de werkgever juist wel handig zijn als werknemers dat doen. Zeker als bedrijven door de coronamaatregelen (grotendeels) stilliggen. Kunnen werkgevers hun werknemers verplichten om nu vakantiedagen op te nemen?

Zo zit het

Het maakt niet uit of een bedrijf het vanwege de coronacrisis bijzonder rustig heeft, zoals een kledingwinkel, of dat een bedrijf op last van de overheid helemaal gesloten is, zoals een café. Werkgevers kunnen werknemers niet verplichten om vakantiedagen op te nemen. „Als er te weinig werk is, dan is dit de verantwoordelijkheid van de werkgever”, meldt de Rijksoverheid.

„Bij vakantiedagen is de werknemer leidend”, zegt arbeidsrechtadvocaat Annemiek Varkevisser van La Gro Geelkerken Advocaten. „Vakantiedagen worden opgenomen naar de wens van de werknemer, zo volgt uit de wet.” Een werkgever kan wel enige regie voeren over de vakanties van het personeel. Zo kan hij een vakantieverzoek van een werknemer weigeren, bijvoorbeeld als al het personeel tegelijk op vakantie dreigt te gaan en het bedrijf daardoor onderbemand zou raken.

Als de cao of de arbeidsovereenkomst daar ruimte toe biedt, kunnen werknemers zelfs verplicht worden een deel van hun vakantiedagen op te nemen in een vaste periode zoals de bouwvakantie. Maar zo’n verplichte vakantie moet ruimschoots van tevoren duidelijk zijn zodat werknemers ook weloverwogen vakantieplannen kunnen maken. „Je mag niet zeggen: er is nu te weinig werk, dus vanaf volgende week neemt iedereen verplicht twee weken vrij”, zegt Varkevisser.

De overheid wijst erop dat er voor werkgevers die vanwege de coronacrisis in de financiële problemen komen een speciale regeling bestaat: de NOW-noodregeling. Afhankelijk van het omzetverlies van een bedrijf betaalt de overheid dan gedurende drie maanden tot 90 procent van de loonkosten. Veel ondernemingen maken desondanks grote verliezen omdat de andere kosten niet gedekt worden.

Werkgevers kunnen werknemers natuurlijk wel vragen om vakantiedagen op te nemen. Maar: „Je hoeft daar niet mee in te stemmen”, stelt vakbond CNV. „Dat moet in goed overleg besloten worden.” De vraag is wel hoe dat in de praktijk uitpakt. Varkevisser: „In relaties tussen werkgever en werknemers zit altijd een bepaalde machtsverhouding. Hoewel werknemers het recht hebben, kan de drempel om te weigeren hoog zijn.”

Waar de regels over vakantiedagen werkgevers nauwelijks ruimte bieden, ligt dat bij adv-dagen anders. Een werknemer bouwt adv-dagen op als die meer werkt dan de afgesproken arbeidsduur. Op deze vrije dagen is de vakantiewetgeving niet van toepassing. Vaak wordt in cao’s of arbeidsovereenkomsten afgesproken hoe adv-dagen mogen worden opgenomen. Daarin kan ook zijn vastgelegd dat de werkgever mag bepalen wanneer dat is.

Het antwoord

Werkgevers kunnen hun werknemers vragen om vrije dagen op te nemen tijdens de coronacrisis, maar ze kunnen het niet verplichten. Ook niet als er in het bedrijf geen of weinig werk is.

Opmerking Werkdruk:
Hierbij dient opgemerkt te worden dat dit onder normale bedrijfsomstandigheden geldt. En het zal duidelijk zijn dat hiervan momenteel geen sprake is. De continuïteit van een bedrijf is (juist ook) in deze tijd een maatschappelijk belang en een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Niemand is er immers bij gebaat als een bedrijf door de coronacrisis onderuit gaat. En nog meer dan onder normale omstandigheden is het van belang om hierover met elkaar in gesprek te gaan.

Bron:NRC

 

Categorie:
  Wetgeving

Hallo werkdruk,

  bezoek ons

  Corkstraat 46
  3047 AC ROTTERDAM

  direct contact

  T: 010 - 482 82 00 info@werkdruk.nl

  Regio
  • Rotterdam
  • Den Haag
  • Leiderdorp
  • Amsterdam
  • Zwolle
  • Hilversum
  • Utrecht
  • Arnhem
  • Eindhoven
  • Breda