Kwaliteit en betrouwbaarheid

Home  /  Kwaliteit en betrouwbaarheid

Informatie opvragen?

Kwaliteit en betrouwbaarheid

Een uitzendkracht van Werkdruk valt automatisch onder de ABU-CAO 2019-2021. Daarin zijn alle arbeidsvoorwaarden, rechten en plichten vastgelegd om het dienstverband tot een succes te maken.

Ook zijn in de ABU-CAO voor uitzendbureaus afspraken opgenomen over de lengte van de proeftijd, doorbetaling van het salaris bij ziekte, de minimale opzegtermijn van het contract en het maximaal aantal tijdelijke contracten dat de werknemer volgens de Flexwet kan aangaan als uitzendkracht.


Werkdruk is NEN 4400-1 gecertificeerd

Werkgevers die flexwerkers inhuren doen er goed aan een uitzendbureau in te schakelen met een NEN 4400-1 certificaat. Met dit certificaat toont een uitzendbureau aan dat ze o.a. hun (personeels)administratie op orde hebben en dat zij hun loonheffing en/of omzetbelasting op tijd afdragen. Om aan de eisen van NEN 4400-1 te voldoen wordt er door Stichting Normering Arbeid onder andere toezicht gehouden op specificaties voor de administratie, de personeelsadministratie, de loonadministratie en de financiƫle administratie. Verder stelt NEN 4400-1 eisen aan de afdracht van belastingen en sociale premies. Het doel van deze norm is het risico voor opdrachtgevers op verhaal en boetes van de Belastingdienst en andere overheidsinstanties te beperken. U bent dus beter beschermd tegen fraude en illegaliteit.

Hallo werkdruk,

  bezoek ons

  Corkstraat 46
  3047 AC ROTTERDAM

  direct contact

  T: 010 - 482 82 00 info@werkdruk.nl

  Regio
  • Rotterdam
  • Den Haag
  • Leiderdorp
  • Amsterdam
  • Zwolle
  • Hilversum
  • Utrecht
  • Arnhem
  • Eindhoven
  • Breda