Diensten

Informatie opvragen?

Diensten

Omdat elk personeelsvraagstuk om een andere benadering vraagt, bieden wij professionele diensten in verschillende combinaties aan. Wat houdt dit in voor u als opdrachtgever?

Uitzenden: voordelig en flexibel
Indien u tijdelijk personeel wilt aantrekken bij piekdrukte, vakantie of ziekte is uitzenden de oplossing.
De kandidaat werkt bij u op basis van een uitzendovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd.
In het laatste geval kunt u op elk moment de verbintenis verbreken. Alleen de werkelijk gewerkte uren worden gefactureerd en u loopt geen financieel risico bij ziekte van de uitzendkracht. Gedurende de uitzendperiode houden wij contact met u om u zo nodig van advies te dienen.

Detachering: flexibiliteit met zekerheid
Detachering is een vorm van uitlening van arbeidskrachten die werkgever en gedetacheerde zekerheid biedt. Wij verrichten de werving en selectie en verzorgen de administratieve afhandeling. Waar nodig kunnen wij een kandidaat laten bijscholen. De ingehuurde medewerkers zijn in dienst van Werkdruk en werken bij u gedurende een vaste termijn of voor de duur van een project. De facturering is op declaratiebasis van het aantal gewerkte uren. Is een project sneller afgerond dan verwacht, dan nemen wij de gedetacheerde terug zonder dat dit financiële consequenties voor u heeft. Ook is het bespreekbaar om iemand na een periode van detachering kosteloos in dienst te nemen.

Werving en selectie: tijd en kosten besparen
Wij nemen u deze tijdrovende klus uit handen. Wij bieden u een gedegen aanpak bij het werven en selecteren van gekwalificeerd personeel en doen dit op basis van “no cure no pay”. Blijft ondanks onze inspanningen resultaat uit, dan zijn alle gemaakte kosten voor onze rekening. Bij een geslaagde match vragen wij een éénmalige vergoeding voor de geleverde diensten. Bij het zoeken naar de ideale kandidaat maken wij gebruik van ons landelijke kandidatenbestand of werven wij kandidaten exclusief voor u.

Payrolling: risicoloze flexibiliteit tegen lage kosten
Dit is een vorm van flexwerken waarbij u zelf de werknemer/flexwerker werft en wij het arbeidsrechtelijke risico dragen en de gehele administratie verzorgen:

 • loonadministratie inclusief het inhouden van belastingen en premies;
 • aan- en afmelding bij de bedrijfsvereniging;
 • uitbetaling van vakantierechten etc;
 • verstrekken van de jaaropgave.

U betaalt alleen de daadwerkelijk gewerkte uren en hoeft zich geen zorgen meer te maken over juridische aspecten.
Zowel u als uw flexwerkers kunnen met alle vragen bij ons terecht.

Geïnteresseerd? Bel ons via 010-482 82 00 of stuur een e-mail: info@werkdruk.nl

Hallo werkdruk,

bezoek ons

Zwanendaal 2A 2914 ET Nieuwerkerk aan den IJssel

direct contact

T: 010 - 482 82 00 info@werkdruk.nl

Regio
 • Rotterdam
 • Den Haag
 • Leiderdorp
 • Amsterdam
 • Zwolle
 • Hilversum
 • Utrecht
 • Arnhem
 • Eindhoven
 • Breda