Wetswijzigingen per 1 juli 2017

Door Werkdruk 2 jaar geleden
Home  /  Wetgeving  /  Wetswijzigingen per 1 juli 2017

Per 1 juli 2017 treedt een aantal wetswijzigingen in werking die van belang zijn voor HR-professionals.


De Arbowet wijzigt. In deze nieuwe wet krijgt de Inspectie SZW een grotere rol.

De nadruk komt meer op preventie te liggen en medewerkers en OR krijgen meer inspraak, zoals het recht op een second opinion. Naar aanleiding van een internetconsultatie is het ontwerpbesluit van de wet nu op enkele punten inhoudelijk aangepast of van een nadere toelichting voorzien.

De meeste reacties betroffen de second opinion. De overgrote meerderheid van de respondenten onderschrijft het belang van de second opinion. De reacties betroffen met name de wijze waarop aan de second opinion uitvoering wordt gegeven. De aanpassingen op een rij:

 • De positie van de werknemer is verstevigd door de werknemers het recht toe te kennen om zelf de second opinion bedrijfsarts te kiezen indien het contract meerdere bedrijfsartsen of arbodiensten bevat.
 • De regering zal het begrip ‘zwaarwegende argumenten’ niet nader expliciteren. Er wordt zoveel mogelijk aangesloten bij hetgeen in de reguliere sector gebruikelijk is. Een nadere opsomming van argumenten waarom een bedrijfsarts niet hoeft door te verwijzen is in strijd met de gedachte dat de second opinion kan bijdragen aan herstel van vertrouwen in de bedrijfsarts. Dit wordt in de artikelsgewijze toelichting van het besluit toegelicht.
 • De second opinion en informele collegiale ondersteuning zoals in de praktijk nu al voorkomt, kunnen naast elkaar bestaan. Het ontwerpbesluit sluit dit niet uit. Hierover is nu een passage opgenomen in de artikelsgewijze toelichting.
 • Het onderscheid tussen de second opinion en deskundigenoordeel. In de voorlichting over het besluit zal hieraan aandacht worden besteed.

Door preventie en arbozorg goed te regelen, kunt u zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving en voldoet u aan de arbowetgeving. Maar hoe moet dit worden aangepakt? Het Stappenplan Arborzorg helpt werkgevers om, samen met de ondernemingsraad (OR) of de personeelsvertegenwoordiging (PVT) en de arbodienstverlener, de arbozorg binnen de organisatie optimaal uit te voeren.

Een gezonde en veilige werkplek is van belang voor een goedlopende organisatie. Want gezonde en gelukkige werknemers zijn productiever en minder vaak ziek!

En het wetsvoorstel dat de Wet Minimumloon en minimumvakantiebijslag wijzigt, treedt gedeeltelijk in werking.

De Wet Minimumloon en minimumvakantiebijslag wijzigt per 1 juli en vervolgens vinden er nog wat wijzigingen plaats op een aantal data na 1 juli.

 • Vanaf 1 juli 2017 wordt de leeftijdsgrens van het minimumloon verlaagd van 23 tot 22 jaar en gaat het wettelijk minimumjeugdloon voor 18- tot 21-jarigen omhoog. Werkgevers krijgen ter compensatie vanaf 1 januari 2017 aanspraak op lage-inkomensvoordeel voor werknemers die (tot maximaal 125% van) het minimumloon verdienen. Vanaf 1 januari 2018 kunnen werkgevers ook een tegemoetkoming krijgen voor de loonstijging van het minimumjeugdloon voor jongeren van 18 tot en met 21 jaar.
 • Vanaf 1 januari 2018 moet ook het minimum(jeugd)loon worden betaald over meerwerk en moeten werkgevers die hun medewerkers stukloon betalen er voor zorgen dat zij daarmee minimaal het minimum(jeugd)loon (kunnen) verdienen.

Hier vindt u nog wat uitgebreidere informatie terug:

Samenvatting wetswijzigingen arbeidsomstandighedenwet.

Whitepaper Aanpassingen wet Minumumloon

 

Bron: XpertHR Actueel

Categorie:
  Wetgeving

Hallo werkdruk,

bezoek ons

Zwanendaal 2A 2914 ET Nieuwerkerk aan den IJssel

direct contact

T: 010 - 482 82 00 info@werkdruk.nl

Regio
 • Rotterdam
 • Den Haag
 • Leiderdorp
 • Amsterdam
 • Zwolle
 • Hilversum
 • Utrecht
 • Arnhem
 • Eindhoven
 • Breda